Blog

Wiosenne wspominanie zmarłych, czyli Radonica. Czyszczenie grobów i inne tradycje.

Wiosenne wspominanie zmarłych, czyli Radonica. Czyszczenie grobów i inne tradycje.

Radonica to nic innego jak odpowiednik Święta Zmarłych w Kościele Prawosławnym. Zgodnie z kalendarzem juliańskim przypada ona dziewiątego dnia po Wielkanocy i obchodzona jest od pradawnych czasów. Zwyczaje i tradycje na przestrzeni wieków zmieniały się, ale wiele z nich przetrwało do dziś –  czyszczenie grobów i ich ozdabianie, przynoszenie na cmentarze wielkanocnych potraw i modlitwy. Radonicą nie jest czasem smutku tylko duchowej jedności z przodkami oraz radości ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To dzień pełen optymizmu, ponieważ zgodnie z wiarą śmierć nie oznacza końca istnienia. Dawne tradycje kultywuje się w wielu miejscach, jednak Cerkiew nie wszystkim hołduje. Sprzeciwia się pogańskim obrządkom i nawołuje do modlitwy. Oczywiście nikt nie ma tu na myśli czyszczenia grobów, porządkowania ich i ozdabiania. Brak akceptacji dotyczy przynoszenia jedzenia na mogiły, jak też biesiadowania tam. Szczególnie ganione jest stawianie na grobach alkoholu i spożywanie go. Duchownym zależy, aby wierni skupili się na wymiarze duchowym tego święta, a nie na upamiętnianiu dawnych zwyczajów, kiedy to aktywnie czczono zmarłych.

Historia Radonicy

W kościele prawosławnym, tak jak w kościele katolickim, sprawowana jest całoroczna opieka nad grobami. Czyszczenie grobów, mycie pomników czy ich ozdabianie wpisują się w pamięć o bliskich. I choć w kalendarzu juliańskim jest wiele dat upamiętniających zmarłych, to Radonica jest najstarszym świętem. Jej historia ściśle splata się z tradycjami pogańskimi, kiedy to ludzie w pradawnych czasach, jak wspomnieliśmy, czcili zmarłych. Przynosząc na groby jedzenie i wino starali się spełniać ich potrzeby. Nie dziwiły wówczas nikogo wiosenne uczty w miejscach pochówków. Wszakże w słowie „Radonica” występuje „radość”. Po chrystianizacji Słowian zwyczaj ten nazwano właśnie Radonicą, w Rosji można spotkać się z nazwą Pascha, czyli tych, co zasnęli w Panu, a w Ukrainie Grobky lub Provody.

Radonica – czyszczenie grobów, zwyczaje i przesądy

Tradycje tego wyjątkowego obrządku zmieniły się na przestrzeni wieków. Po dawnych ucztach nie ma raczej śladu, ale czyszczenie grobów na cmentarzach, przynoszenie kwiatów, a także jedzenia zachowały się. Tego dnia na mogiłach można zobaczyć, między innymi, malowane jajka, cukier, świeże wypieki czy kaszę jaglaną. A w modlitwach z kolei usłyszeć radosne „Khrystos Voskrese!”, co znaczy „Chrystus zmartwychwstał”. Dotyczy to nie tylko Chrystusa, ale też zmarłych, którzy cały czas są obecni w sercach żywych, a śmierć to tylko kolejny etap. Dlatego te pozdrowienie kieruje się także w ich stronę. Oczywiście modlitwy odbywają się nie tylko na cmentarzach, ale też w cerkwiach.

Z Radonicą wiążą się również rozmaite przesądy. Nie wolno w tym dniu wykonywać prac polowych, gdyż plony będą słabe. Natomiast deszcz zwiastuje ich obfitość. Z kolei dzieci urodzone w Radonicę będą miały charakter po wspominanym krewnym, a sny okażą się prorocze.

Zadbaj o groby bliskich przed Radonicą – czyszczenie grobów przed świętami

Niezależnie od stopnia kultywowania tradycji warto przed tym szczególnym dniem zadbać o groby bliskich. Czyszczenie grobów na cmentarzach, sprzątanie okolicy mogił, mycie nagrobków, a także ozdabianie kwiatami pozwolą na spokojne i radosne świętowanie. Nie każdy jednak ma możliwość  osobistego sprzątania grobu, dlatego można te obowiązki zlecić. Nasza firma to nie tylko całoroczna opieka nad grobami, ale też czyszczenie sprzątanie grobów przed świętami, rocznicami. Bez względu na to, czy mamy zadbać o grób przez cały rok, czy zapewnić jednorazowe kompleksowe czyszczenie grobu, zawsze wykonujemy to z pełną starannością i szacunkiem dla zmarłych. Oferta opieki nad grobami znajduje się na naszej stronie internetowej.